Voorwaarden en kosten adoptie

Herplaatsing van dieren mag dan niet de oplossing zijn voor het zwerfdierenprobleem, maar wel de oplossing voor dat ene dier, die een kans krijgt op een mooi en gelukkig leven.


Hond t/m 7 jaar: € 375,00

Hond ouder dan 7 jaar: € 300,00 

Hond met een handicap: € 250,00 

 
Hoe gaat een adoptie in z’n werk? 
 
Bij binnenkomst in het asiel krijgen alle honden een vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) en  hun jaarlijkse vaccinaties. Voordat de geadopteerde honden  naar hun  nieuwe baasjes gaan, laten wij ze ook testen op Ehrlichia, Leishmania en hartworm, ziekte van Lyme, Anaplasmosis  (met behulp van zogeheten SNAP-testen) en doen wij een algehele bloedtest om de organen te laten controleren. Alle dieren worden gechipt, gevaccineerd en ontwormt en zijn altijd gesteriliseerd/gecastreerd (tenzij jonger dan 6 a 7 maanden). 
Alle benodigde papieren worden geregeld (paspoort, titer rabiës, resultaten van de bloestesten).
 
 
Afbeelding invoegen

Wij willen zorgen voor een goede match tussen u en het dier. Daarom komen wij graag op huisbezoek, voordat wij definitief besluiten tot adoptie. Tijdens het bezoek bekijken wij uw woonsituatie en stellen wij u een aantal vragen, zoals:

  • Hoeveel werkt u en hoe vaak en hoe lang moet het dier alleen thuis zijn in een week?
  • Wat is uw woonsituatie (kinderen, andere huisdieren)?
  • Bent u ervaren met honden? Het kan een beeld geven of een bepaald dier bij u past qua karakter en verleden.
  • Zijn er veel wandelmogelijkheden en losloop gebieden in de buurt.?
  • Etc.
 
Afbeelding invoegen
Wanneer alles zeker is en goed is doorgesproken, zullen we samen gaan kijken hoe verder. Is de hond al in Nederland of België, dan kunt u kennis maken en de hond ophalen bij het opvanggezin.
 
Mocht de hond nog in het buitenland verblijven dan gaan we kijken op welke vlucht deze mee kan komen. Ons team zal dan aanwezig zijn op de luchthaven om de adoptanten verder te begeleiden.
Het is een bijzondere ervaring om uw nieuwe levensgezel in je armen te sluiten.
 
ACP helpt u bij het gehele proces van asiel t/m de aankomst op de luchthaven en u kunt altijd bij ons terecht mochten er vragen en/of problemen optreden.