Financieel jaaroverzicht Animal Care Projects 2019

 
 
Inkomsten                                                               Uitgaven
Eindsaldo 2018  €    8.082,35
Kosten adoptie- en asielhonden in SHKD bosasiel Istanbul
(transport,  medische kosten, medicijnen, bloedtesten rabiĆ«s/titer) 
€-    3.823,76
Donaties  €    6.860,00 Donatie SHKD  € -   5.260,00
Opbrengst adoptie honden SHKD bosasiel
Istanbul
 €   3.530,00
Overige kosten geadopteerde honden
(kosten specialist,gedragstherapie, operatie, medicijnen)
€-    4.437,30
Opbrengst rommelmarkten, verkoop via internet,
boekenbeurs
€    1.313,49 Reiskosten €-       958,45
    Beheerkosten €-       313,80
    Portokosten €-         41,99
    Vergoeding honden in de opvang €-       590,00
    Diverse onkosten (b.v. materialen,
tafels rommelmarkten/boekenbeurs
€-       426,00
TOTAAL €  19.785,84   €-  15.851,30
       

In kas op 31 december 2019                                      €   3934,54