Stichting Animal Care Projects (ACP) – Privacyverklaring
 
1.      Inleiding
 
Stichting Animal Care Projects (ACP) respecteert uw privacy. Alle persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden door ons zorgvuldig verwerkt en beschermd.
 
In deze privacyverklaring is opgenomen:
 • Welke gegevens van u wij verwerken.
 • Met welk doel wij dat doen.    
 • Hoe wij uw gegevens beschermen.  
 • Welke rechten u hebt met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.  
2.      Persoonsgegevens die wij verwerken
 
Stichting ACP verwerkt persoonsgegevens van u omdat u via adoptie van honden uit het bosasiel in Istanbul, opvang van honden uit het bosasiel, donaties aan onze stichting, werkzaamheden voor onze stichting of anderszins betrokken bent bij onze stichting.
Persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer 
3.      Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Stichting ACP verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van plaatsingen (adoptie en/of opvang) van honden uit het bosasiel)
 • Het verkrijgen van informatie over geplaatste honden.
 • Het afhandelen van uw betalingen aan Stichting ACP.
 • Het bieden van ondersteuning. 
4.      Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 
 
Stichting ACP bewaart uw persoonsgegevens gedurende het bestaan van de stichting en/of de levensduur van de hond(en) die door u geadopteerd is/zijn of bij u in de opvang zit(ten). 
 
Wij zijn wettelijk verplicht om de gegevens m.b.t. de uiteindelijke bestemming van de hond minimaal drie jaar te bewaren (Regeling handel levende dieren en levende producten, artikel 2.62).  
 
5.      Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een  verzoek daartoe kunt u sturen naar mailto:info@animalcareprojects.nl.
Wij verzoeken u daarbij u te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN, pasfoto, paspoortnummer en de strook met cijfers onderaan het paspoort zwart te maken. U kunt ook een veilige kopie maken met de Kopie ID app. Wij zullen uw verzoek uiterlijk binnen 4 weken afhandelen.
 
 6.      Bescherming gegevens 
 
Stichting ACP neemt passende maatregelen in acht om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
 
Persoonsgegevens bewaren wij niet op de server en separaat van de website. (zie ook hoofdstuk 4). 
 
De website van stichting ACP maakt gebruik van een veilige verbinding d.m.v. een SSL certificaat. Er worden geen websitebezoeken of IP-adressen bijgehouden en de website maakt geen gebruik van cookies. 
 
Op onze site linken wij naar websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gedragingen van deze sites. 
 
Persoonsgegevens waarover wij beschikken zullen door ons alleen aan derden verstrekt worden met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
 
7.      Contact Heeft u vragen over ons privacy beleid, neem dan contact met ons op via mailto:info@animalcareprojects.nl