Financieel jaaroverzicht Animal Care Projects 2018

 
 
Inkomsten                                                               Uitgaven
Eindsaldo 2017  €    8.962,45
Kosten adoptie- en asielhonden  in SHKD bosasiel Istanbul
(transport,medische kosten, medicijnen, bloedtesten rabiƫs/titer)
€-    6.095,25
Donaties  € 11.408,00 
Donatie SHKD 
Donatie Tavsanli; sterilisatieproject zwerfhonden- en katten
Donatie Enez; sterilisatieproject zwerfhonden- en katten
€ -   3.200,00
€ -   1.500,00
€ -   1.000,00
Opbrengst adoptie honden SHKD bosasiel
Istanbul
 €   3.550,00 
Overige kosten geadopteerde honden
(kosten specialist,gedragstherapie, operatie, medicijnen)
€-    2.800,50
Opbrengst rommelmarkten, verkoop via internet,
boekenbeurs
€    1.006,98  Reiskosten €-     1.370,02
    Beheerkosten €-       281,77
    Portokosten €-         46,66
    Vergoeding honden in de opvang €-       420,00
    Diverse onkosten (b.v. materialen,
tafels rommelmarkten/boekenbeurs
€-       130,88
TOTAAL €  24.927,43   €-  16.845,08
       

In kas op 31 december 2018                                      €   8.082,35