Financieel jaaroverzicht Animal Care Projects 2023

 
 
Inkomsten                                                             Uitgaven

Eindsaldo 2022 €    2.931,96
Donatie SHK honden in bosasiel
(Transport, voer, medische kosten, medicijnen,
pensionkosten, bloedtesten rabiĆ«s/titer) 
€-    11.400,00
Donaties  €  10.975,00
Overige kosten geadopteerde honden
(kosten specialist, gedragstherapie, operatie, medicijnen)
€-     1.088,67
Opbrengst adoptie honden SHK bosasiel  €    3.275,00 Vergoeding honden in de opvang €-        958,80
Opbrengst verkoop via internet, zakenpartners 
Bol.com, boekenbeurs, rommelmarkt
€       282,05 Reiskosten €-        302,71
Donaties hondenhokken 
€    3.000,00
Beheerskosten + kosten buitenlandse overboeking naar
Turkije + promotiekosten honden
€ -       727,95
Donatie Murat/reddingsteam dierenartsen
aardbeving, februari  2023 
€    1.500,00 Donatie hondenhokken €-     3.000,00 
   
Donatie Murat/reddingsteam dierenartsen
aardbeving feb 2023
€-     1.500,00
   


 
Totaal  €  21.964,01   €-  18.978,13
 

In kas op 31 december 2023           €    2.985,88