Jaarverslag Activiteiten Animal Care Projects 2014

In 2014 is Animal Care Projects een stichting geworden. In dit verslag leest u de activiteiten van Animal Care Projects van het jaar 2014 vanaf de datum van oprichting van de stichting: 23 mei 2014. Het was een jaar zoals vele andere jaren wanneer je je inzet voor dierenwelzijn: mooie momenten waarbij de adoptanten hun adoptiehond in de armen sluiten op Schiphol maar ook teleurstellingen en tegenslagen zoals de dreigende sluiting van het SHKD bosasiel in Istanbul. In dit verslag staan de belangrijkste activiteiten beschreven van de afgelopen maanden. 

Stichting
Op een vrijdag in mei is het eerste bestuur van stichting Animal Care Projects geïnstalleerd bij de notaris te Den Haag: Raymond Hoffman als voorzitter, Petra Houtman als penningmeester en Iva Sanic als secretaris.

Eind december heeft Iva Sanic het stokje overgedragen aan Brigitte Mertens in verband met het feit dat Iva fulltime is gaan werken, Iva en Brigitte blijven grotendeels dezelfde activiteiten uitvoeren voor de stichting, Brigitte pakt echter de secretariële activiteiten met veel enthousiasme op in het jaar 2015.

Adopties
Er zijn weer veel hondjes uit het SHKD bosasiel in Istanbul die het afgelopen jaar een nieuw leven opgebouwd hebben. In totaal zijn er 33 hondjes geplaatst in Nederland en België. Een van onze adoptiehondjes is in het afgelopen jaar helaas overleden: Tanja. We denken met veel liefde aan haar terug. 

Het volledige overzicht van geadopteerde hondjes is te vinden op onze 
https://https://www.animalcareprojects.nl/pages/sub/77291/2014.html

Hierbij echter enkele highlights van het afgelopen jaar. 

Zo is onze lieve Blue dit jaar eindelijk geadopteerd. Een lieve prachtige dame die jaren op haar mandje heeft moeten wachten. Het gaat erg goed met Blue en we komen haar nog regelmatig tegen als we haar baasje ontmoeten. Adoptie van een hondje als Blue geeft ons hoop voor de vele hondjes die hun leven slijten in het asiel. Er kan altijd een keerpunt komen, er hoeft maar een adoptant op afstand verliefd te worden en ze kunnen aan hun nieuwe leven beginnen, een inspirerend verhaal.

Fato is een hond met een naar verleden. Ze heeft ontzettend veel meegemaakt en daarmee het vertrouwen in mensen verloren. Fato is door mensen opgenomen die haar met veel liefde en geduld hebben begeleid in haar nieuwe leven. Hondjes als Fato herken je na enkele maanden niet terug, het plezier in de ogen, het groeiend vertrouwen en de groeiende zelfverzekerdheid van een getraumatiseerde hond zijn hartverwarmend om te zien. 

Ook is er hoop voor gehandicapte hondjes zoals Kupi. Kupi is een hond met drie pootjes, zij is eind 2014 geadopteerd. Ze heeft niet lang op de website gestaan, we zijn ontzettend blij dat er mensen zijn die hondjes zoals Kupi een kans willen geven. Ook Korsan en Raf, beide hondjes met maar één oogje, hebben afgelopen jaar hun warme mandje gevonden. 

SHKD
Vanaf de zomer is onze focus volledig naar het SHKD bosasiel in Istanbul gegaan. Er is een formeel besluit genomen dat het SHKD moet sluiten. We hebben ons dan ook hard ingezet zoveel mogelijk hondjes weg te halen uit het bosasiel, voordat uitvoering wordt gegeven aan het besluit. Sluiting betekent een ramp voor de vele honden die daar opgevangen worden, honden zullen in dat geval in bossen of in gemeenteasiels aan hun lot worden overgelaten. 

Voorlopig is er nog niet naar het besluit gehandeld en we hopen dan ook nog steeds op een oplossing in Turkije. Echter hangt de dreigende sluiting nog altijd boven ons hoofd, we zullen dan ook alles op alles zetten zoveel mogelijk honden uit het SHKD te plaatsen. 

Noodacties en overige projecten
Als je een kleine club bent, is het mogelijk snel te schakelen. Je kan dan mensen soms ook acuut uit de brand helpen wanneer zich een probleem voordoet waarbij dieren betrokken zijn.

Zo hebben we afgelopen jaar een dame in Nederland geholpen die door omstandigheden niet meer voor haar 4 katten, een moederpoes en haar 3 kittens, kon zorgen. Deze dame heeft ons ten einde raad gevraagd of we een ander gezin voor deze katten konden vinden. We hebben in korte tijd de katten laten steriliseren en opvang voor hun gevonden. Uiteindelijk zijn ze bij de opvang gebleven, de familie wilde deze lieverds niet meer kwijt.

Ook werden wij vanuit Turkije benaderd door een dame die zich ontfermde over Mambo, een Turkse straathond. Wanneer deze dame weer naar Nederland zou komen, zou Mambo achterblijven. Wij hebben opvang en uiteindelijk een adoptiefamilie gevonden voor Mambo.

Overstromingen in Bosnië hebben het afgelopen jaar aan veel dieren het leven gekost. Wij hebben voer en materieel ingezameld voor Stichting Dierenopvang Bosnië die asielen ter plaatse geholpen heeft bij de opvang van katten en honden na deze natuurramp. 

Daarnaast hebben wij besloten Ninja (nu Pixie) uit het bosasiel naar Nederland te halen om een operatie aan haar pootje mogelijk te maken. Zij had veel pijn en maakte weinig kans op adoptie. Mede dankzij de vele donaties, waarvoor wij zeer dankbaar zijn, kunnen we dit dappere meisje laten opereren en een betere toekomst geven. 

Ook hebben wij een man uit de brand kunnen helpen die nadat zijn project in Turkije erop zat, een zwerfhond waar hij zijn hart aan verloren had, mee wilde nemen naar Nederland. We hebben hem kunnen adviseren en tijdelijke opvang voor de overbruggingsperiode kunnen regelen. De hond is inmiddels opgehaald en opgenomen in het gezin. 

Het afgelopen jaar hebben wij verder nog financiële steun gegeven aan de Paarden en Ezelopvang de Ezelbrug in Hongarije en een groot voertransport geregeld voor het asiel A.P.A.P.A. in Ayamonte te Spanje.

Inkomsten in geld en natura
Het afgelopen jaar hebben wij wederom op vele rommelmarkten en boekenbeurzen gestaan om geld binnen te halen voor de stichting.

Daarnaast hebben we voor specifieke projecten vele donaties gekregen, waardoor we bijvoorbeeld de Ezelbrug hebben kunnen helpen en de operatie van Ninja (Pixie) kunnen bekostigen. We zijn de donateurs ontzettend dankbaar.

Verder zijn wij heel blij met de steun van dierenwinkel Dobey te Scheveningen. Door hun inzamelpunt voor voer en dierbenodigdheden hebben wij onder andere voer en spullen naar Bosnië en het asiel in Ayamonte kunnen sturen. Ook willen wij individuele donateurs en dierenartspraktijken die ons gesteund hebben door dierbenodigdheden, medicijnen en voer te schenken, bedanken voor hun bijdrage. 

Netwerk
Het afgelopen jaar is ons netwerk van opvanggezinnen, donateurs en vrijwilligers gegroeid en hebben wij goede contacten onderhouden met andere stichtingen. 

Als wij met spoed opvang zoeken voor een hondje, staan er opvanggezinnen voor ons klaar, in het noorden van het land kunnen we rekenen op steun als er ter plaatse huisbezoeken moeten worden gedaan, als we financiële steun, dierbenodigdheden of voer nodig hebben, is er altijd een achterban die ons kan helpen. Dit maakt het werk als vrijwilliger ook in de moeilijke tijden een heel stuk mooier. 

Dank aan allen die ons werk mogelijk maken!

Stichting Animal Care Projects,
Raymond Hoffman
Petra Houtman
Brigitte Mertens
Sandra Houtman
Iva Sanic


Financieel jaar overzicht 2014 Animal Care Projects  


Inkomsten 2014                                                                                  
    
Giften en donaties   € 2.700,-      
Opbrengst adoptie honden SHKD Bosasiel Istanbul      € 4.820,- 
Verkoop T-shirts, armbandjes, boeken e.d.
€ 1.389,84 
Startkapitaal 2014  €    980,- 
   
Totaal € 9.889,84 


Uitgaven 2014                                                                                     
                                                                                                                 
Kosten adoptie honden SHKD Bosasiel Istanbul     
(transport, medische kosten) 
€ 3.070,-  
Donatie SHKD €    493,30
Overige medische kosten €    962,93 
Reiskosten  €    476,18 
Beheerkosten  €      88,63 
Portokosten  €    137,57 
Ondersteuning Ezelbrug  €    459,47 
Aankoop transportboxen €      80,20 
Onkosten opvang €    127,51 
Inkoop armbandjes  €      80,- 
   
Totaal € 5.975,79 


In kas 2015                                                                                          
Totaal inkomsten 2014                                                     € 9889,84   
Totaal uitgaven 2014  -€ 5.975,79 
In kas 2015
 € 3.914,05