Jaarverslag Activiteiten Animal Care Projects 2017
 
In dit verslag leest u weer hoe het de hondjes in het bosasiel en ons is vergaan in 2017.Het was een bewogen jaar, vooral vanwege het besluit van de oprichter en hoofdsponsor van het bosasiel om per 1 januari te stoppen met  de financiering van het asiel. Maar er zijn ook weer veel hondjes geadopteerd door lieve families en we hebben veel hulp mogen ontvangen van onze opvangmoeders Petra, Irma en Brigitte en onze trouwe donateurs,In dit verslag worden de belangrijkste gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar beschreven. We beginnen met de toekomst van
 
SHKD
Al 2 jaar lang hing de dreiging van sluiting van het bosasiel door de gemeente als een donkere wolk boven het SHKD. De gemeente heeft daar gelukkig nog geen werk van gemaakt. Maar halverwege 2017 kwam het gevaar uit een geheel andere hoek: de oprichter en hoofdsponsor van het bosasiel gaf aan dat hij per 1 januari 2018 niet meer in staat is om de salarissen van de 5 medewerkers (waaronder de dierenarts en een nachtwaker) van het asiel te betalen. Wat betekent dit voor alle honden die in het bosasiel achterblijven?
Er zullen er alleen nog enkele vrijwilligers zijn, die de honden kunnen verzorgen, maar dat kan niet dagelijks en maar voor een paar uur per dag.’s Nachts zal er geen nachtwaker meer zijn die de honden kan beschermen. Het is nu al aan de orde van de dag dat er hondjes bij of in het bosasiel gedumpt worden. De medewerkers kunnen er nu nog voor zorgen dat deze hondjes een veilig plekje krijgen, maar straks worden honden ongezien gedumpt worden, wat tot onrust en vechtpartijen kan leiden in de roedels die nu aanwezig zijn in het bosasiel, met alle gevolgen van dien. De honden krijgen niet meer dagelijks voer en water. Ook wordt er niet meer opgelet of alle honden wel eten. Er zijn altijd honden die niet durven te eten in zo’n grote roedel. De partitions waarin de honden leven worden niet meer opgeruimd, waardoor de honden in hun eigen vuil komen te zitten en er ziektes kunnen ontstaan. Als er zo veel sneeuw gaat vallen als vorig jaar, wordt het asiel onbegaanbaar. De honden krijgen geen medische zorg meer. Een aantal honden wordt nu nog behandeld met medicijnen, dat zal stop gezet worden.  
 
Kortom, het wordt één grote nachtmerrie voor de honden in het bosasiel. Zij zitten in onze harten en we vinden het vreselijk als deze honden niet meer de liefde, aandacht, knuffels en  verzorging kunnen krijgen die zij nodig hebben. Als we niets doen, worden de honden aan hun lot overgelaten en dat mag niet gebeuren! De honden hebben ons nodig! 
 
Hoe kunnen we het asiel draaiende houden?
Momenteel zorgt een Amerikaanse organisatie er voor dat Golden Retrievers die  in het bosasiel terecht komen, naar Amerika worden gevlogen en daar een fijn thuis krijgen. Samen met de mensen van het bosasiel proberen wij deze organisatie over te halen m in 2018 het salaris van één medewerker te betalen. Zelf gaan we alles in het werk stellen om tenminste nog 2 medewerkers (waaronder het liefst een nachtwaker) aan het werk te houden, al is het maar voor paar extra maanden. Per maand hebben we daarvoor 1000 euro nodig (500 euro per medewerker). Ook moeten we er rekening mee houden dat we in 2018 geld nodig hebben voor hondenvoer. Het gaat dan om ca. €1.000,- per maand.We hadden ook de hoop dat onze adoptiehonden dit jaar allemaal al geadopteerd zouden zijn door lieve baasjes. Helaas is dat niet het geval en zitten er nog veel lieve honden in het asiel die al jaren op zoek zijn naar een warme huisje. Onze grote wens is dan ook dat er nog veel mensen op ons pad komen die één van de honden wil adopteren of opvangen.
 
Wij hopen dat wij met jullie hulp het bosasiel in Istanbul draaiende kunnen houden en herplaatsbare honden een fijn thuis kunnen geven. 
 
Adopties
In 2017 hebben we voor 27 hondjes een fijn thuis gevonden en heeft de opvangmoeder van Morgan (Kees) besloten dat hij voor altijd bij haar mag blijven. We zijn haar daar erg dankbaar voor! Ook gaat veel dank naar Brigitte, Petra en Irma, onze andere opvangmoeders, die een aantal van de geplaatste hondjes eerst opgevangen hebben. Wat ons extra goed heeft gedaan, is dat er dit jaar ook een handjevol oude(re) honden - Sady, Inci, Bambi en Peria – het asiel mochten verlaten. Super! 24 hondjes zijn naar een opvang dan wel een nieuw thuis in Duitsland gegaan door bemiddeling van een goede Duitse vriendin van het bosasiel. En 2 hondjes zijn naar een fijne opvang in Oostenrijk gegaan.
Heel bijzonder is geweest dat Inci en Ollie, die in het asiel dikke maten waren, afzonderlijk naar Nederland zijn gekomen, maar wel geadopteerd zijn door een en dezelfde familie en dus herenigd zijn. Echt geweldig! Ook fijn: Cees, een van de baasjes van Inci en Ollie, is toe getreden tot ons team. Welkom Cees!
 
Inkomsten in geld en natura
We zijn onze donateurs erg dankbaar voor de gulle financiële bijdragen die wij hebben ontvangen, vooral bedoeld voor het draaiende houden van het bosasiel in 2018.Ook de jaarlijkse boekenbeurs in Zutphen, kerstmarkt van Nel en de 50% actie van mei, georganiseerd door Diana van de Stichting Zwerfkattenhulp, waren een groot succes. Dank weer Nel, Diana en donateurs!Voor een concreet overzicht van onze inkomsten en uitgaven verwijzen wij naar het financieel jaaroverzicht 2017. 
 
En we hebben weer veel voer en honden- en katten spullen gekregen van Dobey Scheveningen, van de Praxis via Diana en van Ranzijn via Linda, Hartelijk dank Dobey, Diana en Linda! Al het voer heeft een goede bestemming gekregen. Zo hebben wij b.v. onze opvangmoeders blij kunnen maken met hondenvoer en Dieren Wel &Wee blij kunnen maken met kattenvoer en veel katten spullen.
 
Overleden
In 2017 zijn ons ook een aantal honden ontvallen. Money, Sabrinas en Ruffles zijn dood gevonden toen zij nog in het bosasiel zaten. En Kaptan moest worden ingeslapen vanwege botkanker. Deze hondjes hadden zo veel beter verdiend. Rust zacht, lieve kanjers.
 
Tot slot
Het was een bewogen jaar vanwege het besluit van de hoofdsponsor van het bosasiel om te stoppen met de financiering van alle activiteiten van het bosasiel, maar gelukkig hebben we het afgelopen jaar ook weer veel mooie dingen kunnen doen. We weten nog niet hoe het verder moet gaan met het bosasiel in 2018, maar wij pakken de uitdaging op en blijven ons in 2018 met hart en ziel inzetten voor het bosasiel. 
 
Stichting Animal Care Projects,
Raymond Hoffman
Petra Houtman
Brigitte Mertens
Sandra Houtman
Cees Vermeulen 

 
Financieel jaaroverzicht Animal Care Projects 2017

 
 
Inkomsten                                                               Uitgaven
Eindsaldo 2016  €    4.597,80 
Kosten adoptie honden SHKD bosasiel Istanbul
(transport, medische kosten, medicijnen) 
€-    3.017,73 
Donaties  € 17.143,00  Donatie SHKD  € -   9.395,00 
Opbrengst adoptie honden SHKD bosasiel
Istanbul
 €   5.395,00 
Overige kosten geadopteerde honden
(kosten specialist,gedragstherapie, operatie, medicijnen)
€-    4.361,14 
Opbrengst rommelmarkten, verkoop via internet,
boekenbeurs
€    1.332,48  Reiskosten €-       931,01 
    Beheerkosten €-       336,85 
    Portokosten €-       214,60
    Vergoeding honden in de opvang €-       500,00
    Diverse onkosten (b.v. materialen,
tafels rommelmarkten/boekenbeurs
€-       749,50
TOTAAL €  28.468,28   €-  19.505,83
       

In kas op 31 december 2017                                     €   8.962,45